Nyt tag i Haslev

Type:

Renovering : Nyt tag

Sted:

Ældre bygning i Haslev

Forekoms:

Hyppig opgave

Del:

Ny tagkonstruktion på ældre bygning, der omdannes fra kostald til kontorbygning.

 

I forbindelsen med renoveringen har vi forestået alt arbejdet omkring renoveringen af tagkonstruktionen, vi har foretaget opretning og forstærkning af eksisterende spær-konstruktion ved på-foring af spærtræ på de eksisterende spær. Vi har lavet konstruktionen med fast vindspærreplade, så der sikres korrekt ventilation af tagkonstruktionen, vi har lavet ny tagfod, har lagt undertag og til slut lagt betontagsten.

 

I forbindelsen med renoveringen har vi forestået alt arbejdet omkring renoveringen af tagkonstruktionen, vi har foretaget opretning og forstærkning af eksisterende spær-konstruktion ved på-foring af spærtræ på de eksisterende spær.

Casper Andersen

DS Murer & Tømrer

Bygningen tidligere har haft tagbelægning af asbestholdige bølgeeternitplader, som er klassificeret som et let tag.
For at begrænse forstærkningen af spærkonstruktionen har vi anvendt Monier B&C 25 betontagsten, som har en vægt på kun 25 kg pr. m2 mod de 40 kg. pr. m2 som betontagsten normalt vejer.

 

Skiftet af tagbelægningen og forstærkning af konstruktionen er udført efter ingeniørberegninger udført af vores søsterselskab.

 

 Vi er uddannede til at håndtere/ demontere asbestholdige tage. Så hos os kan få udført arbejdet både trygt og lovligt.